VIOFOR JPS CLASSIC
11 150,00 zł
DODAJ DO KOSZYKA

Art. 2040 - VIOFOR JPS SYSTEM CLASSIC

Przeznaczony do profilaktyki i leczenia głównie chorób przewlekłych.

Terapia ogólnoustrojowa oraz miejscowa.

Prosty w obsłudze, składany,nie wymaga stałego miejsca.

 

W SKLAD ZESTAWU WCHODZI:

 

- Sterownik Classic z pilotem

 - Aplikator duża mata/składany na 3/

 - Aplikator mały/poduszka/

 - Aplikator pierścieniowy fi 30 cm

 - Adaptor-rozdzielacz

 

System Viofor JPS Classic przeznaczony jest do terapii zmiennym polem elektromagnetycznym.

 

Magnetostymulacja w Systemie JPS

 

Pola magnetyczne magnetostymulacji generowane w systemie Viofor JPS mają charakter impulsowy o złożonym kształcie impulsów i strukturze sygnałów dających wielowierzchołkowe widmo częstotliwości. Częstotliwości podstawowe przebiegu mieszczą się w przedziale 180–195 Hz, częstotliwości paczek impulsów zawarte są w przedziale 12,5 do 29 Hz, grupy paczek 2,8-7,6 Hz, serie 0,08-0,3 Hz. Indukcje średnie wytwarzanych pól są znacznie niższe od stosowanych w magnetoterapii. Viofor JPS Classic generuje zmienne pola magnetyczne, które powodują w organiźmie zmiany zbliżone do tych, jakie powstają podczas aktywności fizycznej (wysiłku fizycznego, aktywności ruchowej), czyli wspomagające procesy odnowy biologicznej. Regeneracja zarówno sił witalnych, jak i psychiki jest ściśle związana z ruchem. Równie korzystną rolę odgrywają zmienne pole magnetyczne. Magnetostymulacja wzbudza w organiźmie siły elektromotoryczne tak dobrane, aby zdolne były utrzymywać w nim stan homeostazy, a w przypadku jej zakłócenia przyspieszyć powrót do normy. Biologiczne działanie zmiennego pola magnetycznego generowanego przez urządzenia Viofor JPS jest następstwem:

• elektrodynamicznego oddziaływania tego pola na prądy jonowe w organiźmie

• magnetomechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na cząstki z    nieskompensowanymi spinami magnetycznymi

• jonowego rezonansu cyklotronowego kationów i anionów płynów ustrojowych organizmu.

Płyny ustrojowe tj. krew, limfa i płyn międzykomórkowy stanowią tzw. przewodniki drugiego rodzaju o jonowym charakterze przewodnictwa elektrycznego. Istota działania aparatu Viofor JPS System sprowadza się do optymalnego wyboru dwóch różnych sygnałów elektrycznych (tym samym i magnetycznych) oraz ich wzajemnych kombinacji, w celu wykorzystania wspomnianych wcześniej trzech podstawowych mechanizmów absorpcji zmiennego pola magnetycznego przez materię żywych organizmów. Promieniowanie elektromagnetyczne może oddziaływać na organizm w różny sposób. Zależnie od ilości absorbowanej energii pojawia się efekt termiczny i efekty pozatermiczne. Efekty pozatermiczne: bioelektryczny, biochemiczny i bioenergetyczny – ze względu na bardzo niskie wartości indukcji magnetycznej – są w magnetostymulacji najistotniejsze.

  • Efekt bioelektryczny powoduje normalizację potencjału błony komórkowej. W przypadkach patologicznych potencjał spada z powodu przenikania przez błonę komórkową do wnętrza komórki jonów dodatnich, np. Na+. Aby ten proces odwrócić, komórka potrzebuje energii, którą może otrzymać z hydrolizy ATP.

  • Efekt biochemiczny polega na zwiększeniu aktywności enzymatycznej oraz procesów oksydoredukcyjnych związanych z ATP.

  • Efekt bioenergetyczny jest czynnikiem stymulującym odżywianie i wzrost komórek oraz regulującym procesy międzykomórkowe prowadzące do regeneracji organizmu.

 

Skutecznie wspomaga leczenie i rehabilitację, m.in. w następujących sytuacjach

 

- stany pourazowe: 

po udarach mózgowych

po pęknięciach i złamaniach kości

po operacjach na układzie kostnym

- schorzenia układu kostno-stawowego

 

reumatoidalne zapalenie stawów

zesztywniające zwyrodnienie stawów kręgosłupa

zwyrodnienia stawów

 

- w schorzeniach neurologicznych:

 choroba Parkinsona

choroba Alzheimera

dziecięce porażenie mózgowe

stwardnienie rozsiane

 

- oparzenia i blizny pooparzeniowe

 - zespoły bólowe różnego pochodzenia

 migrena

bóle reumatyczne

 

Dodatkowe pytania proszę kierować:

 

e-mail: zkbanasiewicz@wp.pl

lub tel. 91 4691470,  602 199 085

VIOFOR JPS CLASSIC
11 150,00 zł
DODAJ DO KOSZYKA
  • Available
  • Wysyłka w ciągu 3-5 dni1
Wartość katalogowa sterownika Delux to 11065,- PLN
Sterownik Viofor JPS Delux
Wartość katalogowa aplikatora dużego - maty  2057,- PLN
Aplikator płaski duży - mata
Wartość katalogowa małego aplik. poduszki 1490,- PLN
Apikator plaski mały- poduszka
Wartość katalogowa aplikatora fi 30 cm 2562,-PLN
Aplikator pierścieniowy

Kontakt:

Zdzisław Banasiewicz

70-806 Szczecin

 

Tel.+48 91 602 199 085 

email:

 zbkontakty@gmail.com